Otelcilik Eğitimi

Başarı için, doğru zamanda, doğru yerde, doğru bilgi ve beceriye sahip insanların bulunması gerekir. Bu ise eğitimle kazandırılabilir. Eğitim, başkalarının deneyimlerinden bir şeyler öğrenmenin yolu olarak tanımlanabilir.Her şeyden önce işe eleman seçerken öğrenmeye doymayan; sınıfta, büroda ya da evde olsun öğrenmenin yaşam boyu sona ermeyen bir süreç olduğunu düşünen insanlar alınıp istihdam edilmelidir. Eğitimli yöneticiler ve elemanlar, eğitim görmemiş rakiplerini kolayca geçmektedirler.
Eğitim, teknik ve mesleki bilgi, fiziksel veya gizli yeteneklerin gelişmesi gibi konular dışında, personelleri işletmeye bağlayan, işletme ile bütünleştiren, ayrıca kendi aralarında sıkı bir işbirliğine sürükleyen ve toplumsal kaynaşmayı sağlayan görevler dizisini de yüklemektedir.
Çalışanlar, konuk ile olan ilişkilerinde, işin gerektirdiği bilgi ve becerilerinin gelişiminde ve sürekli değişen teknolojiye olan uyumları hususunda sürekli eğitime tabi tutulmalıdır. Eğitimin sürekli olması, hizmet kalitesinin sürekli gelişme göstermesi gerekliliğinin bir sonucudur.

Verilen Eğitimler
 • Oda satış (Automatic, Bettered, Created) teknikleri
 • Oda Fiyatlandırma eğitimi
 • Satış artırma (Upselling) teknikleri
 • Marka oluşturma ve geliştirme teknikleri
 • Çapraz (Cross) satış teknikleri
 • Etkin satış pazarlama yönetimi programı
 • Yiyecek içecek cost controls
 • Housekeeping cost controls
 • Teknik servis cost controls
 • Getiri yönetimi değerlendirmesi
 • Müşteri memnuniyeti yönetimi ve sorunların çözümü
 • Konuk tipleri ve konuklar ile iletişim (sözlü, yazılı ve beden dili)
 • Otel yönetimi ve etkili yöneticilik
 • Otel yöneticileri için etkin ve başarılı yönetim
 • Otel otomasyon programı (Ön büro, H/K, Restoran, mutfak ve SPA)
 • Muhasebe Otomasyon Programı (Genel, Cost, Satış ve Raporlama)
 • Otel Güvenlik ve olağanüstü durumlar eğitimi
 • Mutfak Hizmetleri eğitimi
 • Servis Hizmetleri Eğitimi
 • Bar Hizmetleri eğitimi
 • Kat Hizmetleri Eğitimi
 • Ön Büro Hizmetleri Eğitimi
 • Banket Hizmetleri Eğitimi
 • Gıda ve Personel Hijyeni eğitimi
 • Çalışanların Çapraz Eğitimi