Genel Yönetim

Organizasyon, işletmelerde yapılacak işleri, bu işleri yapacak kişileri ve çeşitli ilişkileri kâğıt üzerine döker ve bu unsurları belirli bir sistem içinde işletme amaçlarına yöneltir. Aynı zamanda, organizasyon işlemindeişlerin yetki ve sorumlulukları belirlenir ve devredilir.

Bu aşamaların belirlenmesi beklenen verimin gerçekleşmesi için yeterli olmayabilir. Çalışanların beklentilerini önemseyerek örgüt işleyişini sağlamak gerekir. Çalışanların, alacakları maaşın ötesinde bir başka beklentileri daha vardır: Saygınlık. Bir kuruluşta hizmet veriminin artması insan gücü ile sağlanır. Saygın bir konuma oturtulan bir bireyin götüreceği hizmet ile horlanan, tepeden bakılan bir bireyin götüreceği hizmet arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır.

İş yapana değer vermek ve verilen değeri göstermek motive edici olacaktır. Yapılan araştırmaların bazıları, amaçların belirlenmesinde çalışanların dahil edilmesinin en güçlü motivasyon faktörü olduğunu göstermiştir. İnsanları motive etmek, onları hangi dürtülerin daha iyi çalışmaya ittiğini anlamaktır. Bu, onların kişisel ihtiyaçlarını anlamak ve daha iyi çalışma arzusu gösterecekleri çalışma koşullarını yaratmakla mümkün olur.

 Organizasyon
  • Otel organizasyon şemasının oluşturulması
  • Tüm kadroların görev tanımları ile yetki ve sorumlulukların hazırlanması
  • Orta ve üst düzey  personel kadrolaşması ve işe başlatılması takvimi
  • Operasyon standartlarının oluşturulması ve her bölüm için prosedürlerin hazırlanması
  • Teknik servis hizmetlerinin planlanması
  • Kalite Yönetim sistemlerinin kurulması
  • Açılış öncesi otel aylık ve yıllık bütçesinin oluşturulması
  • Muhasebe ve cost control sisteminin kurulması (Oda, yiyecek, temizlik vb.)
  • Otel otomasyon sisteminin belirlenmesi ve hazırlanmasının koordinasyonu
  • Web sayfası hazırlanmasının koordinasyonu