Denetim & Analiz

Denetim Kontrolleri ve Durum Analizleri

Otel İşletmelerinin amacı; sadece faaliyetlerini yürütmek, mal ve hizmet üretmek değildir. Oda ve oda bağlantılı hizmetlerin satısından fiyat, talep ve kapasite denetimi ile en yüksek geliri elde etmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda üretimin rasyonel olması gerekir. En az giderle üretim yapmak amaçlanır.

Bu açıdan ilk olarak meydana gelen olayların önceden planlananlarla karşılaştırılması, daha sonra ortaya çıkan sapmalar varsa gerekli düzeltmelerin yapılması gereklidir. Ancak kontrolün amacı, sadece plan ile uygulamanın karşılaştırılması değildir Bu açıdan bakıldığında denetim ve kontrol başarılı bir şekilde yerine getirilmelidir.

 Denetim ve Kontroller
  • Verimlik artırıcı denetim ve değerlendirme çalışması
  • Tüm raporların incelenmesi ve değerlendirilmesi
  • Gelir dağılımının incelenmesi ve değerlendirilmesi
  • Doluluk oranları ve oda fiyat politikalarının değerlendirilmesi
  • Gider dağılımının incelenmesi ve değerlendirilmesi
  • Bütçenin değerlendirilmesi ve sapmaların nedenlerinin belirlenmesi
  • Müşteri memnuniyeti ölçümü ve değerlendirilmesi
  • Personelin performansı ve motivasyonun ölçülmesi ve değerlendirilmesi
  • Yatırım  yenileme  veya renovasyon