Oteller ve Yiyecek İçecek işletmeleri, Teknolojide artan gelişmeler, dalgalanan ekonomik çevre, değişen işgücü ve müşteri beklentilerinden dolayı sürekli olarak değişimde olan bir çevrede faaliyet göstermektedir.

Oteller de gelişen ve değişen ortama yabancı kalmamış, çağın getirdiği yenilikleri kullanma süreci içerisine girmiştir. Bu sürecin en önemli yeniliklerinden bir tanesi de turizm sektöründeki bilişim teknolojileri ve buna bağlı olarak gelişen elektronik ticaret uygulamalarıdır.

Bilgisayar sistemleri internet ile bütünleşmiştir. Artık acentede herhangi bir otelden oda rezervasyonu yaptıran konuğun, tüm bilgileri ve özel istekleri eş zamanlı olarak rezervasyonunu yaptırdığı otele ulaşmaktadır.

Ayrıca ağlarla birbirine bütünleşmiş bilgisayar sistemleri ile çevrimiçi satışlar yapılarak, kapasitenin maximum seviyede kullanımı sağlanmaktadır.

Hızlı değişimlerin yaşandığı dünyada artık geleneksel pazarlama anlayışı da değişmek zorunda kalmıştır. Konuk ihtiyaç, istek ve beklentilerindeki değişiklikler, rekabetin artması ve pazarlardaki değişimler otellerin yönetim anlayışlarında konuk ve pazar odaklı olmalarını gerekli kılmıştır.

Günümüz rekabet şartlarında işletmeler her zamankinden fazla pazarda sürekli olma çabası içinde daha çok satış, daha çok gelir ve daha az maliyet ile karı maksimize etmek zorunda kalmaktadırlar.

Bu gelişmeler; işletmelerin iyi bir yönetim ve yönetiminde başarılı olmak için eğitimli ve nitelikli personeli istihdam etme ihtiyacını doğurmuştur. Turizm sektöründe başarı ve verimlilik her konuda ve her düzeyde iyi eğitim almış, kalifiyeli insan gücü ile mümkündür.

Sistemin iyi işlemesi de personelin bilgisine, tecrübesine ve yeteneğine bağlıdır. Tecrübe ve yetenek her ne kadar pratik uygulamalarla kazanılırsa da teorik bilgilerin yaşama geçirilmesi başarıyı erken getirir. İşletmelerin gerçek potansiyellerini maksimum verimliliğe dönüştürmek için; teknoloji, danışmanlık ve eğitim hizmetlerinden sürekli olarak yaralanmaları sektörde başarılı olmalarını sağlayacaktır.

YÖNETİM VE DANIŞMANLIK

Otel ve yiyecek içecek işletmelerinin yatırımı, genel yönetimi, kurumsallaşma, büyüme, kaliteyi artırma, müşteri memnuniyeti sağlama, yeniden yapılanma, denetim kontrol ve durum analizleri, karı maksimize etme ve maksimum faydayı elde etme ihtiyaçları doğrultusunda yönetinm ve danışmanlık hizmetleri verir.
Bu hizmetler uzmanlar tarafından verilerek satışların arttırılması maliyetlerin kontrol altına alınması, hizmet kalite ve standartlarının yükseltilmesi hedeflenerek işletmenizin karlılığının arttırılması sağlanacaktır.

Proje geliştirme ve tasarım yönlendirmesinde Nevzat Eraslan ve ekibi teknik uzmanlığı ve birikiminden yararlanılarak yatırımcı için sonuç odaklı çalışmalar yürütür.Hazırlanan proje üzerinden, verimli bir operasyon için, işlevler analiz edilerek, elverişlilik ve işlevsellik konusunda yönlendirme sağlar. Mimari gruba, işletme genel standartları, konsepte uygunluk, tasarım ilke ve kriterleri konusunda yönlendirme yapar.

İşletme danışmanlığının yanı sıra, çalışanların kariyer hedefleri ve gelişimlerinin planlanması için bireysel projeleriylede danışmanlık verir.

EĞİTİM

Nevzat Eraslan’ın uzun yıllar üniversitede verdiği teorik ve uygulamalı eğitimlerin tecrübesi, otel ve yiyecek içecek işletmelerinde uyguladığı eğitimlerin uzmanlığı ile uluslararası standart eğitimlerin yanı sıra, işletmelerin özelliklerine uygun, eğitim ihtiyaç analizi ve alan çalışmalarıyla belirlenen yeni eğitim programları uyarlar ve yeniden yapılandırır.

Kazanılan bilgi ve yeteneklerin özellikle iş ortamında kullanılmasını sağlar. Bu eğitim programlarını yardımcı materyeller, video, sunum ve kitaplarıyla destekler.

Nevzat Eraslan;

  • Hedeflerinize ulaşırken sizi harekete geçirecek ve gelişmeleri sizinle birlikte izleyecek yaşamı sürdürme yolculuğunuzda ortağınızdır.
  • Bilgi ve potansiyelinizi açığa çıkarır, sizi zorlar ancak kendinizi ve yapabileceklerinizi de görmenize imkan tanır.
  • Hedeflerinizi gerçekleştirmek için gereken araç ve desteği temin ederken, bilgi ve deneyimini sınırsız sunar.
  • Çalışanların yetkinlik ve yaratıcılıklarını geliştirerek yeni sorumluluklar almaya teşvik eder.
  • İşletmede yaşanan değişim ve gelişimi yöneterek işletmeye bağlılık, motivasyon ve işletme verimliliğini artırır.
  • Çalışanlara kendileri ve işletmeleri hakkında objektif bir bakış açısı ile farklı düşünce modelleri kazandırarak yaratıcılıklarını tetikler.
  • Çalışanlara çözüm odaklı düşünme şeklini yerleştirir.